2011-10-29

ඇමරිකාව, ලිබියාව සහ අපි

ලිබියාවේ පාලකයා ලෙස දිර්ඝ කාලයක් සිටි කර්නල් ගඩාෆි ගැන බොහෝ දෙනෙක් අප්‍රසාදය පළ කරද්දී, ඔහුගේ පාලනය යටතේ ලිබියානුවන්ට ලැබී තිබුනු වරප්‍රසාද ගැන තවත් අය කතා කළා.
මේ අතරින් මට කවුද ‍ෆෝවර්ඩ් කරල තිබුන අමුතුම ලිපියක්.
ඒ ලිපියෙ හැටියට, ලංකාවේ ඉන්න මුස්ලිම් ජනතාව ගඩාෆිට කැමතියිලු.
ලිබියාවෙ ඉන්න මුස්ලිම් ජනතාව ගඩාෆිට විරුද්ධ නිසාත් ගඩාෆි ඉස්ලාම් ආගමට ‍ගොඩක් ලැදි නිසාත්, ලිබියාවෙ ඉන්න මුස්ලිම් ජනතාව ඔහුට කැමති නැතිලු. මේ ලින්ක් එකෙන් බලන්න.

මට පෙනෙන හැටියට මේක බොර දියේ මාළු බෑමක්. ජාතිවාදය හා ආගම් වාදය ඇවිස්සීමක්.
ඒ වෙබ් සයිට් එක හැමතැනම තියෙන්නෙ එකම එක කතාවයි. ඒ ලංකාවෙ මුස්ලිම්වරුන් නොසිටිය යුතු බව.

No comments:

Post a Comment

ඔබේ අදහස කියන්න.
මේ ලිපිය මෙතැනින් උපුටාගත් බව දක්වමින් ඕනෑම තැනක පළ කිරීම ගැන ලියුම්කරුගේ අමනාපයක් නැත.
මේ ලියමන ගැන දක්වන අදහස් පිළිබඳ වගකීමට ලියුම්කරු බැඳී නැත.
තෙවැනි පාර්ශවයකට අපහාස වන අන්දමේ නිර්නාමික අදහස් දැක්වීම්වලත් යම් අර්ථයක් ඉස්මතු නොකරන වචන පේළි වලත් කිසිදු ප්‍රයෝජනයක් නැති නිසා ඇතැම් විට ඒවා ඉවත් කරනු ඇත.
ඔබේ අදහස් දැක්වීම් ගැන සතුටු වෙමි. ධනාත්මක විවේචන වලට බෙහෙවින් ස්තුතිවන්ත වෙමි.