2013-10-11

මෙන්න ඒ දෙවෙනි කොටස

අතිශයින්ම දීර්ඝ නිහැ












2 comments:

  1. හෙනහුරා සීයා කාලෙකින් ... මවත් කල් ගෙවුණු දිගම සතියද මන්දා

    ReplyDelete
  2. පොලොව බෙදාවෙන්කර ගන්න එක විතරක් නෙමේ හෙනහුරෝ මණුස්පයා කියන හාදයා අහස, මුහුදත් හෙට අනිද්දා වෙනකොට කොටස් කර ගනියි. ඒ නිසා උඹ හෙනහුරු ලෝකයටම වෙලා හිටපන්.

    ලෝන්ග් ටයිම් නෝ සී!!!!!!!!!!!!!

    ReplyDelete

ඔබේ අදහස කියන්න.
මේ ලිපිය මෙතැනින් උපුටාගත් බව දක්වමින් ඕනෑම තැනක පළ කිරීම ගැන ලියුම්කරුගේ අමනාපයක් නැත.
මේ ලියමන ගැන දක්වන අදහස් පිළිබඳ වගකීමට ලියුම්කරු බැඳී නැත.
තෙවැනි පාර්ශවයකට අපහාස වන අන්දමේ නිර්නාමික අදහස් දැක්වීම්වලත් යම් අර්ථයක් ඉස්මතු නොකරන වචන පේළි වලත් කිසිදු ප්‍රයෝජනයක් නැති නිසා ඇතැම් විට ඒවා ඉවත් කරනු ඇත.
ඔබේ අදහස් දැක්වීම් ගැන සතුටු වෙමි. ධනාත්මක විවේචන වලට බෙහෙවින් ස්තුතිවන්ත වෙමි.