2012-09-12

දර්ශනය හා ලෝක විනාශය

රෝමයේ විසූ සිසෙරෝ (ක්රි . පූ. 106 – 43)ගේ දර්ශනය කවුදෝ ඊ මේල් කරල එවල තිබුනා.

1. දිළින්දා - වැඩ කරයි.

2. ධනවතා - දිළින්දා සූරා කයි.

3. හේවායා - දිළින්දා හා ධනවතා යන දෙදෙනාම ආරක්ෂා කරයි.

4. බදුගෙවන්නා - දිළින්දා, ධනවතා හා හේවායා යන තිදෙනා වෙනුවෙන් බදු ගෙවයි‍.

5. රස්තියාදුකාරයා - දිළින්දා, ධනවතා හේවායා හා බදු ගෙවන්නා යන සිව්දෙනා වෙනුවෙන් නිකරුනේ කල් ගෙවයි.

6. බේබද්දා - දිළින්දා, ධනවතා හේවායා, බදු ගෙවන්නා හා රස්තියාදුකාරයා යන පස්දෙනා වෙනුවෙන් මත්පැන් පානය කරයි.

7. බැංකු කරුවා - දිළින්දා, ධනවතා, හේවායා, බදු ගෙවන්නා, රස්තියාදුකාරයා හා බේබද්දා යන හයදෙනාගෙන්ම හොරකම් කරයි.

8. නීතිඥයා - දිළින්දා, ධනවතා හේවායා, බදු ගෙවන්නා,රස්තියාදුකාරයා හා බේබද්දා පමණක් නොව බැංකු කරුවා ද නොමග යවයි.

9. වෛද්‍යවරයා -දිළින්දා, ධනවතා හේවායා, බදු ගෙවන්නා,රස්තියාදුකාරයා, බේබද්දා, බැංකු කරුවා මෙන්ම නීතිඥයා යන අට දෙනාටම මරු කැඳවයි.

10. මිනී පෙට්ටි සාප්පුකාරයා - දිළින්දා, ධනවතා හේවායා, බදු ගෙවන්නා,රස්තියාදුකාරයා, බේබද්දා, බැංකු කරුවා, නීතිඥයා පමණක් නොව වෛද්‍යවරයා යන නව දෙනාම වෙනුවෙන් අවමංගල්‍ය කටයුතු ඉෂ්ට සිද්ධ කරයි.

11. දේශපාලකයා - ඉහත සියළුම දෙනා වෙනුවෙන් සැප සේ වාසය කරයි.

මේවා ටිකක් දුරටවත් ඇත්තද මන්දා?

කොහොම වුනත් තව හරියටම මාස තුනයිනෙ 12-12-12 වෙන්න තියෙන්නෙ.

2 comments:

ඔබේ අදහස කියන්න.
මේ ලිපිය මෙතැනින් උපුටාගත් බව දක්වමින් ඕනෑම තැනක පළ කිරීම ගැන ලියුම්කරුගේ අමනාපයක් නැත.
මේ ලියමන ගැන දක්වන අදහස් පිළිබඳ වගකීමට ලියුම්කරු බැඳී නැත.
තෙවැනි පාර්ශවයකට අපහාස වන අන්දමේ නිර්නාමික අදහස් දැක්වීම්වලත් යම් අර්ථයක් ඉස්මතු නොකරන වචන පේළි වලත් කිසිදු ප්‍රයෝජනයක් නැති නිසා ඇතැම් විට ඒවා ඉවත් කරනු ඇත.
ඔබේ අදහස් දැක්වීම් ගැන සතුටු වෙමි. ධනාත්මක විවේචන වලට බෙහෙවින් ස්තුතිවන්ත වෙමි.